II/273 Mšeno, průtah
Květen 10, 2017

 

Stavby na D5 pro SSÚD Svojkovice

Místo stavby D5 v úseku km 28,5 – 80,0
Objednatel ŘSD středisko SSÚD 9 Svojkovice
Datum realizace 01/2017 – 12/2017
Služby BUNG Technický dozor stavebníka

Průběh realizace

Jednalo se zajišťování technické pomoci Objednateli při zajištění stavebního dozoru při realizaci zakázek stavebního charakteru na dálnici D5 v úseku, kde údržbu zajišťuje SSÚD 9 Svojkovice, tj. v úseku km 28,5 – km 80,0. V tomto úseku byly v roce 2017 prováděny tyto drobné stavby: - Opravy výtluků, spár a trhlin AB - Oprava oplocení a PHS - Oprava rigolů - Oprava říms na mostech - Oprava DUN – sanace povrchů - Oprava kanalizace bezvýkopově - Opravy podlah v garážích SSÚD