D4 Skalka – křižovatka II/118
Květen 10, 2017
I/20 Měcholupy průtah
Květen 10, 2017

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Místo stavby Lysá nad Labem, ul. Pivovarská 1548, 289 22
Objednatel ŘSD
Projektant DSP Ing. Dušan Čepička Ph.D.
Zhotovitel SKL Recyklostav s r.o.
Cena stavby dle smlouvy 1,8 mil Kč bez DPH
Datum realizace 08/2018 – 11/2018
Služby BUNG Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Průběh realizace

Stavba Rekonstrukce Hasičské Zbrojnice řešila rozebrání stávající podlahy a dodávku betonové podlahy - drátkobeton, strojně hlazený se vsypem. Dále se provedla výměna střešní krytiny, výměna vjezdových vrat včetně elektroinstalace na pohon a dálkové ovládání. Proběhla i rekonstrukce ústředního topení a to v rozsahu nových rozvodů vytápění dvou místností garáží a dodávky teplovzdušných jednotek.