BUNG zámek Doksy
Zámek Doksy
Listopad 7, 2019
II/353 Velký Beranov – obchvat
Říjen 1, 2019

 

II/353 Nové Veselí – obchvat

Místo stavby k.ú. Budeč, Nové Veselí
Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Generální projektant DSP Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Zhotovitel Skanska a.s.
Cena stavby dle smlouvy 280 384 082,86 Kč bez DPH
Datum realizace 03/2019 – 03/2021 (zprovoznění 10/2020)
Služby BUNG Technický dozor stavebníka
Hlavní trasa/délka S 9,5/70, délka 5,0636 km

Realizace stavby

Navrhovaná stavba zahrnuje novostavbu dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem v rozsahu navazujících úseků přestavby silničního tahu silnice II/353 v úseku Jihlava – Žďár nad Sázavou. Navrhovaná stavba zahrnuje novostavby křižovatek pro napojení stávající dopravní infrastruktury na nově vedenou trasu silnice II/353 v obchvatu obce Budeč a městyse Nové Veselí, dále pak křížení se stávajícími či nově navrženými polními cestami.

foto: Michaela Šenberková