Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Květen 10, 2017
II/273 Mšeno, průtah
Květen 10, 2017

 

I/20 Měcholupy - průtah

Místo stavby Plzeňský kraj
Objednatel ŘSD
Projektant DSP Ing. Daniela Škubalová
Zhotovitel VHS Teplice s.r.o.
Cena stavby dle smlouvy 14,4 mil Kč bez DPH
Datum realizace 08/2017 – 05/2018
Služby BUNG Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Průběh realizace

Stavba D4 Skalka–křižovatka II/118 řešila výstavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, která nahradila stávající dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby bylo také odklonění silnice mimo obec Dubenec, a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zlepšení životního prostředí v Dubenci.
Stavba I/20 Měcholupy – průtah řešila kompletní rekonstrukci stávající dvoupruhové silnice: tzn. výměna vozovkového souvrství v délce 368 m včetně sanace aktivní zóny, vybudování 2 dopravních ostrůvků včetně jejich osvětlení u vjezdů do obce pro zpomalení tranzitní dopravy, vybudování nové opěrné zdi v délce 32 m, kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace. Došlo k vybudování chodníků, parkovacích zálivů a zastávek BUS. Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti chodců i vozidel v obci, která leží na hlavním tahu Plzeň – Písek.