D3 Ševětín – Borek
Květen 10, 2017
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Květen 10, 2017

 

D4 Skalka

Místo stavby Středočeský kraj
Objednatel ŘSD
Projektant DSP Valbek, spol. s r.o.,
Zhotovitel Skanska a.s.
Cena stavby dle smlouvy 417 485 287 Kč bez DPH
Datum realizace 2015 – 2017
Služby Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Průběh realizace

Stavba D4 Skalka–křižovatka II/118 řešila výstavbu čtyřpruhové směrově rozdělené dálnice, která nahradila stávající dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby bylo také odklonění silnice mimo obec Dubenec, a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zlepšení životního prostředí v Dubenci.