cyklostezska Radobyčice
Cyklostezka Radobyčice
Květen 10, 2017
D4 Skalka – křižovatka II/118
Květen 10, 2017

 

D3 Ševětín - Borek

Název stavby 0309/II Ševětín – Borek
Místo stavby Jihočeský kraj
Objednatel ŘSD
Cena dle smlouvy 1 457 mil Kč bez DPH
Datum realizace 2016-2021
Služby BUNG Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Hlavní trasa/délka kategorie: D 27,5/120 /10,68km

Realizace stavby

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín – Borek. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která již byla vybudována jako poloviční profil dálnice, na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 10,680 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.