II/353 Velký Beranov – obchvat
Říjen 1, 2019
D3 Ševětín – Borek
Květen 10, 2017

 

Cyklostezska Radobyčice

Místo stavby Plzeň, k.ú. Radobyčice
Objednatel Statutární město Plzeň
Projektant DSP DIPONT s.r.o., Ústí nad Labem
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Cena stavby dle smlouvy 5,8 mil Kč bez DPH
Datum realizace 05/2018 – 08/2018
Služby BUNG Technický dozor stavebníka
Hlavní trasa/délka 710 m kategorie: P4,5/30

Realizace stavby

Stavba „Greenways – sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště - Radobyčice“ řešila stavební úpravy stávající cyklotrasy vedoucí po nezpevněné polní cestě, která spojuje dvě části města. V rámci stavby byla navržena úprava SRT do kategorie polní cesta P4,5/30 dle ČSN 6109. Jedná se o liniovou novostavbu, která na jednom konci navazuje na lávku přes Úhlavu v Hradišti, na druhém konci navazuje na již zhotovené pokračování – I. Etapa. Součástí stavby byly vegetační úpravy v okolí stavby. Inženýrské sítě a mostní objekty se na stavbě nevyskytly. Název: „Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště-Radobyčice“