I/20 Měcholupy průtah
Květen 10, 2017
Stavby na D5 pro SSÚD Svojkovice
Květen 10, 2017

 

II/273 - Mšeno, průtah

Místo stavby Mšeno
Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 - Smíchov
Projektant DSP, PDPS, AD PRAGOPROJEKT a.s.,
Zhotovitel SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa
Cena stavby dle smlouvy 29,5 mil Kč bez DPH
Datum realizace 07/2018 – 05/2019
Služby Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Průběh realizace

Rekonstrukce stávající silnice II/273 (ul. Mělnická) je navržena v celkové délce 698 m. Stávající konstrukce vozovek byly odstraněny v rozsahu nově navržených ploch. Součástí rekonstrukce je provedení nového parkoviště u stavebnin, zárubní stěna včetně schodiště a parkovacího stání u hřbitova, pokládka kamenné dlažby na václavském náměstí, zárubní zídka u modlitebny, veřejné osvětlení a chodníky. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace únosnosti a zlepšení bezpečnosti provozu. Dojde ke snížení hlučnosti, nehodovosti, snížení opotřebení vozidel, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu na daném úseku.